Головна

Комунальний заклад “Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІст.№11
Полтавської міської ради Полтавської області” заснована і відкрита
01.09.1973 року.


Олейниченко В.О. З 2000 року очолює школу Олійниченко Валентина Олександрівна – учитель математики, вчитель вищої категорії, вчитель-методист, Відмінник народної освіти.  Нагороджена грамотою МОН 2000.

У школі створено сприятливе навчальне і професійне середовище. Систематично поповнюється й оновлюється матеріально-технічна база. Упровадження профільного навчання в старшій школі дозволяє найповніше реалізувати принцип особистісно зорієнтованого навчання.

За різними напрямами діяльності навчального закладу реалізується низка проектів: “Шлях до професіоналізму”, “Здорова дитина у школі й родині”, “Співпраця школи й родини в ім’я дитини”, “Творимо добро задля кращого майбутнього”, “Енергія в школах міста”, тощо.

Формування національної свідомості учнів здійснюється в рамках краєзнавчо-пошукової діяльності та музейної педагогіки. У школі функціонують музейні кімнати І.П.Котляревського, Бойової Слави, “Славетні полтавки”, музей історії школи, використовуються можливості музеїв міста, області, країни.

• Всього вчителів -55.

З них:
• Мають вищу категорію -19,
• Старший учитель -10,
• Вчитель-методист -9.
• Практичний психолог-1,
• Соціальний педагог-1,
• Бібліотекар-1,
• Педагог-організатор-1.

Свою діяльність ПЗШ№11 здійснює згідно з вимогами основних нормативних документів:
Конституції України; Закону України “Про освіту”; Закону України “Про загальну середню освіту”; Закону “Про мови”;
Державної Програми “Освіта” (Україна, ХХІ століття); Національної доктрини розвитку освіти; Постанови Кабінету міністрів України “Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти”; Концепції профільного навчання в старшій школі;
Закону України “Про охорону праці”; Закону України “Про пожежну безпеку”;
Закону України “Про дорожній рух”; Положення про загальноосвітній навчальний заклад; Концепції національного виховання; Статуту школи; Концепції інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів;
Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді.

В управлінні школою здійснюється системний підхід. Плани діяльності школи розроблені відповідно до вищевказаних документів :
План розвитку школи, План роботи школи на навчальний рік, Робочий навчальний план, План роботи методичних об’єднань , Перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації, Перспективний план проходження атестації,
План проходження стажування, План проходження атестації, План роботи практичного психолога , План роботи соціального педагога, План роботи учителя-логопеда, План роботи бібліотеки, Плани роботи гуртків, Плани роботи класних керівників , План роботи учнівського самоврядування.

На основі річного плану складаються щомісячні плани роботи.
У школі ведеться шкільна документація відповідно до “Інструкції з ведення ділової документації в загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів “

Форми співпраці з вищими навчальними закладами
Школа продовжує співпрацю з Полтавським національним педагогічним університетом ім.В.Г.Короленка, Полтавським національним технічним університетом ім.Кондратюка. (відповідно до укладених угод) Викладачі проводять консультації з написання науково-дослідницьких робіт учнями на базі вишів.

Учні школи є постійними учасниками виховних заходів, які проводяться у ВНЗ, співавторами в розробці програм і спецкурсів для профільних класів, учасниками університетських науково-практичних конференцій. Школярі та вчителі користуються бібліотечними фондами вищевказаних вузів.

kf
error: Content is protected !!